Doç. Dr. RAFAYEL SHKHALIYEV NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. RAFAYEL SHKHALIYEV

T: (0282) 250 2308

M rshaliyev@nku.edu.tr

W rshaliyev.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:İnşaat Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: UKRAİNA BİLİMLER AKADEMİSİ (UKRANYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TERMO FİZİK ENSTİTÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MATEMATİK MODELLENDİRME
Öğrenim Yılları: 1984
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: BAKI DEVLET ÜNİVERSİTESİ (AZERBAYCAN)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FİZİK
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FİZİK
Öğrenim Yılları: 1975
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Başlangıç
Rusça:Orta
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTE
2006-
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2000-
Doç. Dr. AZERBAYCAN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ
1998-
Yrd. Doç. Dr. AZERBAYCAN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ
1984-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , Shaliyev R., Akyol U., Çelen S.. Bir İnvers Isı Transferi Probleminin Sayısal Çözümü, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt 7, ss. 1-8, 2006.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , ޞıhaliyev R.N., Akdeniz H.. Zor Eriyen Sıvı Metallerin Katılaşma Prosesinde Sıcaklık Alanının Sonlu Farklar Yöntemi ile Belirlenmesi, Termodinamik Dergisi, cilt 5, ss. 85-88, 2003.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , ޞıhaliyev R.N.. Çeşitli faktörlerin invers ısı transferi problemlerinin çözümüne etkisinin araştırılması, Bilimsel makaleler kitabı, ss. 148-152, 1998.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , ޞıhaliyev R.N.. Matematik modellendirme metodu ile zor eriyen metallerin kristalleşmesinin araştırılması, Bilimsel makaleler kitabı, ss. 144-147, 1998.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , Binnetov K.G., Aliyev V., ޞıhaliyev R.N., Namazov A.G.. temelindemaddesinin nükleer gamma-rezonans yöntemi ile araştırılması, Amorf eriyikleri ve yüksek sıcaklık yarı iletken malzemelerin incelenmesi, Messbauer spektroskopisinin uygulanması kitabı, ss. 87-91, 1989.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , Mehrabov A.O., İbayev H.İ., ޞıhaliyev R.N.. Monokristalik Se tabakası bazında heterogeçitin mekanizması, Bilim-Teknik Enformasyon Enstitüsü, 1989.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
7. , ޞıhaliyev R.N., Mehrabov A.O., Binnetov K. G., Rüstemov N.. Karmaşık şekilli cisimlerin eriyik halden katı hale geçiş sürecinde ısı alanının modelleştrilmesi, Maddelerin Termodinamik ve Transfer Karakteristikleri Kitabı, ss. 30-34, 1989.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
8. , Mehrabov A.O., Binnetov K.G., ޞıhaliyev R.N.. Çeşitli etkilerden metal temelli katılaşmış eriyiklerin ve yarı iletken sistemlerin atom, manyetik ve fiziksel karakteristiklerinin araştırılması, Bilim-Teknik Enformasyon Enstitüsü, 1988.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
9. , Mehrabov A.O., Binnetov K.G., ޞıhaliyev R.N.. Termik ve radyasyon etkilerinden sonra demirnikel temelli katılaşmış eriyiklerin ve yarı iletken sistemlerin ince atom yapısının neytrongrafik yöntemle araştırılması, Bilim-Teknik Enformasyon Enstitüsü, 1986.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
10. , . ޞıhaliyev R.N., Mehrabov A.O.. Nonlineer ve nonstasioner ısı transferi problemlerinin yarı elips koordinat düzlemi ve elektrik modellendirme metodları ile araştırılması, Bilim-Teknik Enformasyon Enstitüsü, 1981.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , Akyol, Ugur, Cihan, Ahmet and Shaliyev, Rafayel . Thermophysical parameter estimation of a wool bobbin during convective drying process, Inverse Problems in Science and Engineering, cilt 18, ss. 227-240, 2010.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , ޞıhaliyev R.N., Mehrabov A.O., İbrahimov A.İ.. Ters ısı transferi problemlerini çözerek metallesin ısı fiziksel karakteristiklerinin belirlenmesi, Yüksek sıcaklıkta kaynayan sıvıların ısı fiziksel karakteristikleri kitabı, ss. 64-68, 1984.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
3. , ޞıhaliyev R.N., Mehrabov A.O.. Yüksek ısıda çeliklerin ısı fiziksel karakteristiklerinin uygulama yolu ile araştırılması, Endüstri Isı Fiziği Dergisi, cilt 5, ss. 32-38, 1983.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
4. , Belaş V.İ., Kozdoba L.A., ޞıhaliyev R.N.. Ters ısı transferi problemlerini çözerek eriyiklerin elektrik şlak yöntemi ile tekrar eritilmesi, Endüstri Isı Fiziği Dergisi, cilt 4, ss. 40-47, 1982.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
5. , Belaş V.İ., Kozdoba L.A., ޞıhaliyev R.N.,. Ters ısı transferi problemlerini çözerek eriyiklerin normal ısı modunun seçilmesi, Ukrayna Bilimler Akademisi Bilimsel Haberler Dergisi, ss. 65-68, 1982.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , ޞıhaliyev R.N., Mehrabov A.O.. Çeliğin eriyik halden katı hale geçiş süresinde ısı alanının elektrik modelleştirme metodu ile belirlenmesi, Endüstri Isı Fiziği Dergisi, cilt 2, ss. 47-51, 1980.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Fizikten Laboratuar Föyleri Kitabı (metallerde ısı ve mekanik karakteristikleri), , Yayın Yeri: AzİMÜ, Bakü .
2. , Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İçin Fizikten Laboratuar Föyleri Kitabı (rusca),Mehrabov A.O, İsfendiyar, Yayın Yeri: AzİMÜ, Bakü .
3. , Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İçin Fizikten Metodoloji Kitap Mehrabov A.O. , Binnetov G.H., İsfendiyar, Yayın Yeri: AzİMÜ, Bakü .
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , (17.06.2013-18.06.2013).
Tam metin bildiri
2. , (23.11.2007-24.11.2007).
Tam metin bildiri
3. , (01.01.1992-).
Tam metin bildiri
4. , (01.01.1992-).
Tam metin bildiri
5. , (01.01.1981-).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , .
Tam metin bildiri
2. , .
Tam metin bildiri
3. , .
Tam metin bildiri
4. , .
Tam metin bildiri
5. , .
Tam metin bildiri
6. , .
Tam metin bildiri
7. , .
Tam metin bildiri
8. , .
Tam metin bildiri
9. , .
Tam metin bildiri
10. , .
Tam metin bildiri
11. , .
Tam metin bildiri
12. , .
Tam metin bildiri